Kari Grohn's Home Page - Japan - Kaminashi, Gokayama


Kokiriko-
matsuri
Kaminashi - Gokayama

こきりこ祭り
上梨-五箇山


 

 

kokiriko 01_thumb.png
kokiriko 01.jpg
480 x 640 (50 KB)

kokiriko 02_thumb.png
kokiriko 02.jpg
480 x 640 (54 KB)

kokiriko 03_thumb.png
kokiriko 03.jpg
480 x 640 (49 KB)

kokiriko 04_thumb.png
kokiriko 04.jpg
480 x 640 (53 KB)

kokiriko 05_thumb.png
kokiriko 05.jpg
640 x 480 (46 KB)

kokiriko 06_thumb.png
kokiriko 06.jpg
640 x 480 (45 KB)

kokiriko 07_thumb.png
kokiriko 07.jpg
640 x 480 (99 KB)

kokiriko 08_thumb.png
kokiriko 08.jpg
640 x 480 (71 KB)

kokiriko 09_thumb.png
kokiriko 09.jpg
480 x 640 (65 KB)

kokiriko 10_thumb.png
kokiriko 10.jpg
480 x 640 (47 KB)

kokiriko 11_thumb.png
kokiriko 11.jpg
640 x 480 (51 KB)

kokiriko 12_thumb.png
kokiriko 12.jpg
640 x 480 (63 KB)

Index